HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán trực tiếp với nhân viên giao nhận (dịch vụ ShipCOD).
2. Chuyển khoản qua ngân hàng
Tên tài khoản: Công ty TNHH KD và DVTH Hưng Phát Bình Định
Số tài khoản: 236704070588589
Ngân hàng HD Bank-chi nhánh An Nhơn – Bình Định